• Klik hier voor het project zicht om mijn mantelzorg

Surplus FotoBanner

        Mantelzorgers online


Informele zorg

Surplus biedt hulp en ondersteuning op maat aan ouderen, volwassenen en kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een langdurige ziekte, mensen in hun laatste levensfase en mantelzorgers.