Burgemeester Mark Buijs ontving woensdag 13 maart het boek ‘Dagboek van een taalmaatje’

Henny Hoedemaker, de schrijver van het dagboek, bood het boek aan. Henny stond als taalmaatje een jaar lang wekelijks een Syrische familie uit Oosterhout bij met taal en inburgering. De burgemeester voelt zich nauw betrokken bij de vluchtelingenproblematiek en neemt dan ook graag kennis van het taalmaatjesproject van Surplus.

Dagboek van een taalmaatje
Henny beschrijft op levendige wijze het wel en wee van de familie, achtergronden van de oorlog in hun thuisland en hoe het gezin van vader, moeder en hun vier kinderen hier in Nederland hun weg proberen te vinden in het dagelijkse leven.

Cheque
Bij de overhandiging was ook de vader van het Syrische gezin. Hij kreeg een cheque die de mogelijkheid om autorijles te volgen, iets dichterbij brengt. Die rijlessen vallen vanwege zijn handicap nogal duur uit. Met deze cheque, ingezameld met de verkoop van het Dagboek van een Taalmaatje gaat misschien een hartenwens in vervulling.

Taalmaatje
Een taalmaatje is een vrijwilliger die iemand helpt die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheerst. Iedere week ontmoeten het taalmaatje en de statushouder elkaar om samen op een gezellige manier de Nederlandse taal te oefenen; bijvoorbeeld samen aan de keukentafel of op een centrale plek zoals de bibliotheek. Ook ondernemen ze samen activiteiten. Zoals wandelen, fietsen of ergens koffie drinken. Gezellig samen op stap om intussen de taal te oefenen.  Neem voor meer informatie of aanmelden voor het taalmaatjesproject contact op met Maud Bakx. Zij is coördinator Taalmaatjes: 0162 – 748 600, maud.bakx@surpluswelzijn.nl.
Publicatiedatum: 25 mrt 2019

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep