Subsidiebeschikking Surplus Welzijn Breda

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt éénmalig voor 2012 een aanvullende subsidie van € 2,3 miljoen aan Surplus Welzijn. De subsidie aan Surplus Welzijn gaat de komende jaren fors verminderen, van € 6,5 miljoen in 2011 naar € 3,8 miljoen in 2012 en een beoogde € 2,4 miljoen in 2013.

Surplus heeft, met het oog op de subsidievermindering, dit jaar al fors bezuinigd op de bedrijfsvoering. Het ontbreekt Surplus echter aan middelen om de volledige omslag te maken naar een afgeslankte, toekomstbestendige organisatie in 2013. Dit komt door de kosten die gepaard gaan met het ontslaan van circa 60 fte aan personeel. Surplus zal de aanvullende subsidie inzetten op een wijze die maximaal bijdraagt aan de beleidsdoelen van de gemeente. Wethouder Boelema: “De gemeente vindt het van belang dat Surplus Welzijn ook in 2012 een bijdrage blijft leveren aan de uitvoering van beleid, en daarom hebben we de afgelopen weken intensief gesproken met Surplus over een oplossing voor de ontstane situatie. Ik ben blij dat we daar nu goede afspraken over hebben gemaakt: de gemeente draagt € 2,3 miljoen subsidie bij en Surplus legt uit eigen resterende middelen € 0,7 miljoen bij. Dat geeft ons en Surplus meer armslag voor aanvullende activiteiten in de stad”. Met het toekennen van de aanvullende subsidie wordt de inzet van Surplus Welzijn bij het realiseren van de beleidsdoelen in 2012 gegarandeerd en kan de vernieuwing en innovatie van Surplus Welzijn worden doorgezet. Ook is van belang dat via Surplus de koppeling tussen professionals en grote groepen vrijwilligers in de stad in stand blijft. De teruggang bij Surplus Welzijn is in omvang heel veel groter dan bij andere organisaties in de stad. De periode van overgang bleek te kort om de organisatie de door de gemeente gewenste nieuwe koers te laten lopen. Om die reden is er een uitzondering gemaakt op het subsidiebeleid. Daarnaast is bij het afbouwen van subsidies de gemeente op grond van de Algemene wet bestuursrecht gehouden aan het hanteren van de zogeheten ‘redelijke termijn’. Met het toekennen van de eenmalige subsidie van € 2,3 mln. heeft Surplus Welzijn aangegeven af te zien van een verdere rechtsgang over de subsidieafbouw voor 2012. De dekking voor het voorstel wordt gezocht binnen het subsidieplafond 2012. Surplus Welzijn ontvangt in januari 2012 een beschikking met de aanvullende subsidie en daaraan gekoppelde prestatieafspraken en voorwaarden.

Publicatiedatum: 29 dec 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn