Brakkenfestival genomineerd voor beste stadsevenement

Het Brakkenfestival heeft de nominatie voor het leukste stadsevenement van 2011 in de wacht gesleept. Er zijn vijf evenementen genomineerd. Op vrijdag 13 mei maakt de Stichting Nationale Evenementen Prijzen in Den Haag bekend of het festival het wint van een festival-week in Zoetermeer, muzikaal bootwateren in Hollum, Place d’Ary in Dordrecht en Utrecht Danst. De jury bestaat uit deskundigen uit de evenementenbranche. Tijdens de uitreiking worden de juryrapporten bekendgemaakt. In 2001 werden de Nationale Evenementenprijzen voor het eerst uitgereikt. Om de prijsuitreiking te vieren organiseert het bestuur van het Brakkenfestival op vrijdag 13 mei voor samenwerkingspartners, sponsors en vrijwilligers een feestavond in buurthuis Geeren Zuid.

Een vrijwilligersbestuur van zes personen is verantwoordelijk voor de organisatie van het Brakkenfestival. Vanuit Surplus Welzijn is een beroepskracht ingezet om het bestuur te on-dersteunen.
Vijf dagen lang bezoeken dagelijks 1500 kinderen het Brakkenfestival. Kinderen met en zon-der beperking van 6 t/m 12 jaar kunnen zich in de eerste week van de zomervakantie verma-ken met meer dan 40 sportieve, spannende en educatieve activiteiten.
Het evenement vindt plaats in en rond de IJsbaan aan de Terheijdenseweg. De activiteit komt tot stand met 180 getrainde vrijwilligers en in samenwerking met een groot aantal sponsors. De vakantieactiviteit was het afgelopen jaar ook de hele periode opengesteld voor kinderen met een beperking. Speciaal opgeleide vrijwilligers begeleiden de kinderen in kleine groepjes op het festival.

Jongeren kunnen vanaf hun dertiende jaar assistent vrijwilliger worden, want vaak willen jongeren na hun twaalfde betrokken blijven bij het festival. Vanaf 16 jaar zijn ze volwaardig vrijwilliger en volgen ze trainingen om het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk uit te voeren.
Het Brakkenfestival werkt ook met vrijwilligers die een beperking hebben of de Nederlandse taal niet goed spreken. 

Medewerkers en vrijwilligers hebben het afgelopen jaar hun stedelijke expertise ook ingezet voor buurtactiviteiten onder de naam Brakkenfesitival on Tour. Ook hierbij is aandacht voor kinderen en voor vrijwilligers met een beperking. Er is veel enthousiasme over het vergroten van de toegankelijkheid bij de buurtactiviteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Mathijssen, Surplus Welzijn: 076 522 32 20 of via e-mail: marian.mathijssen@surpluswelzijn.nl 

Publicatiedatum: 29 apr 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn