Info- en adviescentrum het Krachthonk

In het buurthuis Geeren-Zuid, Cornelis Joosstraat 82 kunnen bewoners terecht bij het Krachthonk voor advies en informatie.

Mensen die hulp nodig hebben bij invullen van formulieren of bij het lezen en schrijven van brieven worden geholpen door deskundige medewerksters die bekend zijn met de sociale kaart van Breda. Op dinsdag en donderdag is er van 9.15-10.15 uur een inloopspreekuur. Van 10.30-12.00 uur kunnen mensen terecht op afspraak, tel. 581 62 05 of 587 19 93 of e-mail

krachthonk@surpluswelzijn.nl

Publicatiedatum: 30 mrt 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn