Persbericht: Teken haar verhaal

Wie is eigenlijk mijn buurvrouw? Wat is haar verhaal? Interesse in de mensen om ons heen vormt de basis voor een prettig leefbare samenleving. Soms is de daadwerkelijke stap om op die ander af te stappen, net iets te groot. Surplus Welzijn biedt daarvoor een handreiking:’Teken haar verhaal’.

Leer elkaar kennen door het verhaal van de ander te tekenen. Dat is de insteek van een nieuw project dat bedoeld is om Nederlandse vrouwen en migrantenvrouwen beter met el-kaar kennis te laten maken. In een creatieve cursus van 10 lessen werken de vrouwen the-ma’s uit over hun verleden, heden en toekomstdromen. Het is een manier om elkaar beter te leren kennen, contacten op te doen, vriendschappen te ontwikkelen en creatief bezig te zijn.
Doordat de vrouwen tekeningen maken van elkaars verhaal, speelt de taalbarrière een min-der grote rol. De vrouwen hoeven ook niet per se goed te kunnen tekenen. “Als ze een pot-lood kunnen vasthouden en over papier kunnen bewegen, zijn de vrouwen al van harte wel-kom”, zegt projectleider Ida Dijkstra. Na de lessen volgt er een expositie voor familie, vrien-den en bekenden. Tijdens de expositie praten bezoekers en deelnemers over het thema in-tegratie.
Het project is ontstaan vanuit de behoefte van vrouwen om in een tijd van groeiende angst voor andersdenkenden of andere culturen, te laten zien wie nu eigenlijk de mensen zijn die we aanduiden als allochtoon, migrant, nieuwe Nederlander of vluchteling. Zijn ze werkelijk zo anders? Maken ze andere keuzes op basis van hun godsdienst of moraal die afwijkt van de Westerse cultuur? Tijdens de cursus komen dit soort vragen aan de orde.

Het project is eerder succesvol uitgevoerd op zes verschillende plaatsen in Noord-Holland en sluit aan bij de landelijke overheidsdoelen van het cultuurbeleid.
Op 28 februari organiseert Surplus van 9.30-10.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellenden in buurthuis Geeren-Zuid. De cursus start op 14 maart tussen 9.00-11.30 uur. De kosten voor de cursus bedragen 25 euro.


*  *  *  *  *   einde persbericht   *  *  *  *  *

Indien u naar aanleiding van dit persbericht vragen heeft, kunt u op maandag en dinsdag tijdens kantooruren contact opnemen met Ida Dijkstra, projectleider, T  076 587 19 93, of via e-mail ida.dijkstra@surpluswelzijn.nl

Publicatiedatum: 21 feb 2011

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn