Maatschappelijk werk

Ieder mens heeft wel eens problemen. Vaak lossen mensen die zelf op of samen met familie, vrienden, buren of instanties.

Soms lukt dat niet. Dan kan het uitkomst bieden om met een deskundige buitenstaander te praten. Iemand die is opgeleid om te helpen bij problemen, die goed de weg kent in de samenleving en die bovendien geheimhoudingsplicht heeft: de maatschappelijk werker.

Spoed
In geval van spoed kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het hoofdkantoor van Surplus Welzijn, regio Oosterhout. T: 076 522 32 20.
Een maatschappelijk werker neemt dan contact met u op.