Jan Verbaal, lid raad van bestuur van Surplus, aanvaardt nieuwe functie bij stichting Huisartsenposten West-Brabant

Door middel van dit bericht informeren we u dat de heer Jan Verbaal ervoor heeft gekozen om een andere functie buiten Surplus te aanvaarden.

Per 1 juli 2019 start hij als directeur / bestuurder bij stichting Huisartsenposten West-Brabant. Wij feliciteren hem met zijn benoeming en spreken onze oprechte waardering en dank uit voor zijn inzet en voor hetgeen hij heeft bijgedragen aan stichting Elisabeth en aan de totstandkoming en ontwikkeling van de nieuwe Surplus organisatie. In het bijzonder noemen we zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de transmurale zorg en de geriatrische revalidatiezorg in de regio.
 
Dit betekent dat hij per 30 juni 2019 zijn functie bij Surplus als lid raad van bestuur neerlegt. De onderwerpen die onderdeel uitmaken van zijn portefeuille worden waargenomen door de heren Anton van Mansum en Anthonie Maranus, de andere leden van de raad van bestuur. Binnen Surplus wordt er gewerkt aan het formuleren van een nieuwe strategie, die als basis dient voor de verdere ontwikkeling van de organisatie in de komende jaren. Vanuit dit oogpunt evalueren we in het komend najaar de topstructuur van de Surplus organisatie. Op basis van de uitkomst van deze evaluatie wordt de gewenste samenstelling van de raad van bestuur voor de langere termijn bepaald.
 
Uiteraard volgt er nog een moment waarop iedereen de gelegenheid krijgt om Jan persoonlijk gedag te zeggen en succes te wensen. De uitnodiging hiervoor ontvangt u op een later moment.
 
We wensen Jan veel succes met de volgende stap in zijn loopbaan als directeur / bestuurder bij  stichting Huisartsenposten West-Brabant.

Namens de raad van toezicht,
 
Henk van de Werfhorst
voorzitter raad van toezicht Surplus

Publicatiedatum: 29 apr 2019

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep