Vrijwilligers gezocht voor project met Virtual Reality brillen, gericht op het ‘zelf ervaren van dementie

Lijkt het je leuk om mensen te begeleiden die met een Virtual Reality-bril ervaren hoe het is om dementie te hebben, en om dit ook zelf eens mee te maken? Lees dan verder.

Surplus neemt deel aan “het jaar van de dementie 2019 in Breda”. Onderdeel daarvan is een project waarbij mensen met een Virtual Reality-bril kunnen ervaren hoe het is om dement te zijn. Met deze bril word je je ervan bewust wat dat betekent. Dit kan helpen om het gedrag van iemand die dementeert beter te begrijpen, en er beter mee om te gaan.

8 VR-brillen
De gemeente Breda heeft 8 VR-brillen beschikbaar, die ingezet mogen worden om 3000 burgers binnen Breda deze ervaring te bieden. Het is een stedelijk project, waarbij Surplus actief betrokken is. Op locaties binnen én buiten Surplus gaan we deze VR-brillen inzetten. Zo kunnen beroepskrachten, familieleden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden in Breda ervaren hoe het is als je dement raakt.

In gesprek..
Omdat de ervaring met die bril ook veel emoties kan oproepen, is het belangrijk dat er een nagesprek plaatsvindt met de mensen die hem hebben opgehad. Voor die nagesprekken zoeken we vrijwilligers die deze gesprekken kunnen voeren en de deelnemers kunnen begeleiden. Als vrijwilliger krijg je eerst een training en word je ook begeleid. Een bijzondere rol! Natuurlijk omdat je dan ook zelf de Virtual Reality-bril kunt ervaren. Maar vooral omdat je mensen helpt met deze ervaring en een bijdrage levert aan meer begrip voor mensen die dementeren.
 
Om de juiste begeleiding te kunnen bieden, zoeken we mensen met de volgende eigenschappen:
•             Goede communicatieve vaardigheden;
•             Bereid om op meerder locaties in Breda actief te zijn, zowel van Surplus als daarbuiten;
•             Affiniteit met dementie;
•             Flexibel inzetbaar;
•             Bereid om de training te volgen die hoort bij de Virtual Reality-bril;
•             Empathisch vermogen.
 
Naar schatting zal je zo’n 4-5 keer een dagdeel  worden ingezet in 2019. De werktijden zijn wisselend, afhankelijk van de inzet van de VR-brillen, en gekoppeld aan activiteiten binnen Surplus en daarbuiten. Interesse? Stuur dan een e-mail naar communicatie@surplus.nl onder vermelding van VR-bril of stuur een appje naar T 06 - 20 26 44 99.

Publicatiedatum: 25 mrt 2019

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep