Eerste resultaten rondom samenwerking dementiezorg in gemeente Moerdijk worden zichtbaar

In de gemeente Moerdijk is in 2016 een project gestart om meer bewustzijn te creëren rondom dementie en de samenwerking in dementiezorg in de regio te versterken. Op dit moment zijn er meer dan 500 inwoners met dementie in de gemeente Moerdijk en meer dan 1.000 mantelzorgers die hen ondersteunen. Deze aantallen zullen naar verwachting verdubbelen in de jaren tot 2040. De regionale ketenpartners - gemeente Moerdijk, Zorgverzekeraar CZ, Surplus, Thebe, TWB, Alzheimer Nederland en regionale huisartsen - zien dus de noodzaak om de samenwerking te versterken. Nu beginnen de eerste concrete resultaten zich af te tekenen.

Dementie is hard op weg om volksziekte nummer 1 te worden in Nederland. Eén op de vijf mensen krijgt de ziekte. De kans is dus groot dat iedereen er - direct of indirect - ooit zelf mee te maken krijgt, bijvoorbeeld in de familie- of kennissenkring. In dat geval is het handig als men de signalen van dementie kan herkennen en weet hoe deze persoon het beste benaderd kan worden. Vervolgens moet men weten waar men terecht kan met vragen, zodat het signaal opgepakt kan worden door professionele zorginstanties.

Eerste resultaten
Inmiddels zijn er vanuit de projectgroep stappen gezet ter verbetering van het zorgtraject rondom dementie. Zo zijn er trainingen gegeven om professionals bij te scholen en om ondernemers te informeren. Verder is er een 10-signalenkaart ontwikkeld. Hiermee kunnen de eerste signalen van dementie herkend worden. Deze kaarten worden binnenkort op verschillende locaties in de gemeente verspreid, zoals buurtcentra, bibliotheken en Huizen van de Wijk. De 10-signalenkaart is ook naar alle 65-plussers in onze gemeente gestuurd.

Telefonisch meldpunt
Aanvullend op de 10-signalenkaart is er een telefonisch meldpunt in het leven geroepen (tel. 0168 - 33 18 85). Als iemand één van de signalen van dementie herkent of een niet-pluis gevoel heeft, dan kan dit telefoonnummer gebeld worden. Deze oproep komt terecht bij één van de deelnemende zorginstanties, die de melding gaan onderzoeken. Zo worden signalen tijdig gesignaleerd en kunnen er adequaat acties uitgezet worden.

Bekijk hier de 10-signalenkaart.

Publicatiedatum: 1 mrt 2018

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep