1100 mantelzorgers in het zonnetje gezet

Het aantal aanvragen voor mantelzorgwaardering is in Oosterhout met 29% gestegen in vergelijking met 2016. In totaal vroegen 944 zorgvragers deze waardering aan, waarmee zij 1.102 mantelzorgers in het zonnetje hebben gezet. Per aanvraag kunnen er maximaal vier mantelzorgers worden aangedragen. De mantelzorgwaardering is een steun in de rug van mensen die langere tijd zorgdragen voor hun hulpbehoevende familie, vrienden of buren. Bij het uitkeren van de mantelzorgwaardering kan de zorgvrager de keuze maken tussen een geldbedrag van maximaal € 200 of VVV-cadeaukaarten. De mantelzorgwaardering wordt uiterlijk eind februari uitgekeerd.

Wethouder Witte: ‘Mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk. Steeds meer mensen weten de mantelzorgwaardering te vinden en aan te vragen. Ik ben blij met die stijgende lijn, omdat we mantelzorgers daardoor beter in beeld krijgen en kunnen ondersteunen. Ik hoop dat steeds meer mensen aanvragen omdat we hiermee steeds meer, maar nog steeds maar een deel van de vele mantelzorgers bereiken. Niet alleen met de  mantelzorgwaardering, maar ook middels bijvoorbeeld advies, lotgenotencontact en respijtzorg.’

In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2017 konden inwoners de mantelzorgwaardering aanvragen. Zowel mensen die thuis zorg krijgen, als mensen in een verzorgingshuis komen in aanmerking voor de mantelzorgwaardering. De woonplaats van de zorgvrager is bepalend voor de gemeente waar de mantelzorgwaardering aangevraagd kan worden. De mantelzorgwaardering is niet alleen een blijk van waardering, maar ook een tegemoetkoming in kosten die mantelzorgers maken.

De mantelzorgwaardering is sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarvoor keerde de Sociale Verzekeringsbank het zogenoemde mantelzorgcompliment uit. Gemeenten ontvingen destijds in verband met de privacy geen persoonsgegevens van mensen
die het mantelzorgcompliment ontvingen. In Oosterhout verzorgt Surplus Welzijn, Informele Zorg, de uitvoering van de mantelzorgwaardering. Aanvragers die dat op prijs stellen worden benaderd door een medewerker van Surplus Welzijn voor informatie, advies of praktische ondersteuning.

Voor informatie, advies, ontmoeting of praktische ondersteuning kunnen inwoners terecht bij Surplus Welzijn Informele zorg in Oosterhout: Klappeijstraat 44,
T:  0162- 74 86 00, E:  mantelzorg.oosterhout@surplus.nl

Publicatiedatum: 26 feb 2018

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep