Steeds meer mantelzorgers melden zich aan bij Surplus

Mantelzorgwaarderingen komen er aan.

De mantelzorgwaardering is bedoeld voor familieleden, vrienden of buren die gedurende een langere tijd structureel zorg/hulp bieden aan een thuiswonende zorgvrager, die woonachtig is in de gemeente Geertruidenberg.

De gemeente Geertruidenberg wil graag alle mantelzorgers een blijk van waardering geven in de vorm van een waarderingsmenu.

Eerder werd al vermeld dat deze uitkeringen eind januari 2018 zouden plaatsvinden.
Dat moment is nu aangebroken. Indien u zich heeft aangemeld en de aanvraag is goedgekeurd, dan kunt u het waarderingsmenu (deze wordt vormgegeven door middel van de uitgifte van een geldbedrag of cadeaukaarten) vanaf nu tegemoet zien. Dit zal ook schriftelijk bevestigd worden. Mogelijk dat dit al gebeurd is.

Deze waardering kon dit jaar ook aangevraagd worden voor intramurale zorg, die met terugwerkende kracht worden beloond, dus voor zowel 2017als ook voor 2016.

Naast deze mantelzorgwaardering kunnen mantelzorgers in Geertruidenberg via Surplus Informele zorg gebruik maken van verschillende vormen van kosteloze mantelzorgondersteuning. Denk hierbij aan workshops zoals “Mindfulness voor mantelzorgers”, cursussen zoals “Dementie en Nu” en “Alleen verder na verlies” en de dag van de mantelzorg. Alle cursussen en workshops staan vermeld in de nieuwsbrief, waarvoor men zich gratis kan abonneren bij Surplus Informele zorg. Overigens biedt Surplus Informele zorg ook begeleiding aan mantelzorgers en zorgvragers.

Dat de mantelzorgwaardering gewaardeerd wordt blijkt uit de grote toename van het aantal ingeschreven mantelzorgers bij Surplus. Zo waren er in 2016 zo’n 98 deelnemers aan de Mantelzorgdag, in 2017 was dat aantal opgelopen naar 160 !
Het aantal mantelzorgers die zich hebben aangemeld ging in 2 jaar tijd van 258 naar 442 in 2017. De uit te keren waarderingen steeg van 189 (2015) naar 354 in 2017.Zorgt u ook voor een medemens en wilt u volgend jaar ook in aanmerking komen om door de gemeente gewaardeerd te worden, meld u dan aan bij Surplus. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met Surplus, te bereiken via T: 0162-748600 of E: mantelzorg.geertruidenberg@surplus.nl

Publicatiedatum: 5 feb 2018

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep