Dagbesteding

Op onze locaties Elisabeth, Vuchterhage, Westerwiek en De Donk bieden wij dagbesteding aan.

De dagbesteding vindt plaats op onze ontmoetingspleinen. U kunt daar dan gebruiken maken van het programma van het ontmoetingsplein, waar verschillende activiteiten georganiseerd worden. Via deze link kunt u de Maandjournaals vinden van het ontmoetingsplein op uw locatie. U heeft dan meteen een overzicht van alle activiteiten

Voor deelname aan de dagbesteding heeft u een indicatie nodig;
- WMO indicatie ; deze kunt u aanvragen via het WMO loket van de gemeente.
https://www.breda.nl/wmo-aanmelden/formulier
- WLZ indicatie ; deze kunt u aanvragen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling Zorg).
https://ciz.nl/aanvraag-doen/ik-wil-een-aanvraag-doen

(Indien u geen indicatie heeft en toch wenst deel te nemen aan de dagbesteding dan is dit mogelijk o.b.v. een particulier tarief.)

Contact
Indien u meer informatie wenst over dagbesteding of over het aanvragen van een indicatie, dan kunt u contact opnemen met de dagbestedingsmakelaar:
Aaltje Hollaar
06-28558288
Aaltje.hollaar@surplus.nl