Activiteiten

Op elke locatie van Elisabeth is een team Activiteitenbegeleiding werkzaam. Er worden activiteiten georganiseerd voor:
- cliënten, die op de locatie wonen of verblijven
- cliënten van het aangesloten aanleuncomplex
- cliënten uit de omliggende wijk of uit de regio Breda

Wij proberen een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten te organiseren. Dit aanbod komt voort uit de vraag van onze cliënten en/of hun mantelzorgers. Elke locatie heeft haar eigen cultuur, tradities en gebruiken. Om deze reden is er geen eenduidige werkwijze van de Activiteitenbegeleiding, maar werken wij op maat, op verzoek van de cliënten en binnen de mogelijkheden. Onze activiteitenbegeleiders realiseren eveneens individuele activiteiten met onze cliënten.

Om tot uitgebreidere en meer gevarieerde programma’s te komen, werkt de Activiteitenbegeleiding regelmatig samen met andere partijen, zoals WIJ, diverse opleidingsinstituten en andere organisaties of verenigingen.

Klik hier voor meer informatie

Activiteitenkalender