Alleenzaamheid: Gratis cursus voor eenzame mensen

Woensdag 13 december is de aftrap van de cursus voor inwoners van Oosterhout die zich eenzaam voelen en hier iets in willen veranderen. In de wijkcentra van Oosterhout worden veel activiteiten georganiseerd waar mensen heengaan om anderen te ontmoeten. Voor een grote groep is het deelnemen aan een dergelijke bijeenkomst niet de oplossing voor hun eenzaamheid.

In een cursus van zes bijeenkomsten krijgen deze mensen de kans om meer grip te krijgen op hun eenzaamheid en hun leven meer glans te geven. De cursus start 13 december met een presentatie en uitleg van het programma en een eerste kennismaking met de trainers. Geinteresseerden zijn van harte welkom en mogen ook iemand meenemen om deze eerste stap samen te zetten.  Na afloop van de eerste bijeenkomst kunnen ze zich definitief aanmelden voor vijf vervolgbijeenkomsten. De cursus is gratis en er zijn geen kosten aan verbonden.

Alle bijeenkomsten zijn op woensdag tussen 10.00 – 12.00 uur in een ruimte van de bibliotheek Oosterhout (Torenstraat 8). De data zijn 13, 20 december, 10, 17 en 24 januari en een laatste bijeenkomst op 13 juni. De cursusleiders zijn Margret Severijns en Corien Schaerlackens.
Voor vragen over de cursus neemt u contact op met MEE Servicebureau telefoon: 0416-675500.

Lees hier voor meer informatie.

Samenwerking
Vanuit het initiatief ‘Lerend innoveren’ is de werkgroep Burgermatch ontstaan. Deze werkgroep bestaat uit verschillende professionals vanuit het sociaal domein in Oosterhout (Prisma, GGz, Breburg, Thebe, SWT, Theek5, MEE en Surplus)  die met elkaar het doel gesteld hebben een innovatie neer te zetten rondom het thema participatie: Vergroten van een inclusieve samenleving, waarin alle burgers meedoen.

Publicatiedatum: 4 dec 2017

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep