Uitreiking certificaat Green Deal Serviceresidentie Vredenbergh

Serviceresidentie Vredenbergh van Surplus is goed op weg naar een duurzame bedrijfsvoering.

Vredenbergh heeft als eerste intramurale zorginstelling in Breda het certificaat brons van de Milieuthermometer Zorg behaald. Dit is vandaag op feestelijke wijze bevestigd. Wethouder Miriam Haagh overhandigde, samen met Milieuplatform Zorg, het officiële certificaat. De Milieuthermometer is een handzaam instrument van het Milieuplatform Zorg waarmee zorginstellingen zichtbaar kunnen maken welke duurzame maatregelen ze genomen hebben. Wethouder Zorg en Welzijn Miriam Haagh: ”Breda wil in 2044 CO2 neutraal zijn. Dat kan de gemeente niet alleen, daar zijn bedrijven, bewoners en ook andere organisaties in de stad bij nodig. Het is goed om te zien dat ook zorginstellingen hun verantwoordelijkheid nemen in die opgave.

Serviceresidentie Vredenbergh neemt onder andere maatregelen op het gebied van efficiënt omgaan met gas, energie en water, het tegengaan van voedselverspilling en het in kaart brengen van vervoersbewegingen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Want ze zijn niet alleen goed voor het milieu maar drukken ook de exploitatiekosten van de instellingen. En minder kosten betekent meer geld voor andere zaken, zoals de zorg zelf. Ik feliciteer Surplus van harte met dit mooie en duurzame resultaat!” Armand Lagrouw, rayonmanager bij Surplus sluit zich hier van harte bij aan. “Door duurzaam te werken zorgen we voor een duurzame zorgverlening, want ons milieu is zeer belangrijk” aldus Armand Lagrouw.

Green Deal Zorginstellingen
De Gemeente Breda heeft het initiatief genomen en met de zorginstellingen en Milieuplatform Zorg gekeken waar de kansen liggen. De milieuthermometer bleek een goed instrument om duurzame maatregelen in beeld te brengen die een gerichte besparing realiseren. Op 4 november 2015 tekenden 8 zorginstellingen en een ziekenhuis in Breda de Green Deal: Op weg naar duurzame zorg. Hiermee beloofden zij in drie jaar alle locaties in Breda voor het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg te certificeren.  In 2017 heeft de negende zorginstelling zich aangesloten. Landelijk werken 115 overheids- en zorginstellingen samen en hebben de ambitie uitgesproken dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door de Milieuthermometer en het inzetten van duurzame technologie.

Serviceresidentie Vredenbergh

Serviceresidentie Vredenbergh biedt senioren een uniek en veelzijdig pakket in comfortabel wonen, welzijn en zorg op een locatie nabij de binnenstad van Breda.

Publicatiedatum: 6 nov 2017

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep

Nieuws bij locatie(s):