Alzheimer café van 30 oktober

Dementie en euthanasie

Het Alzheimer café Oosterhout in activiteitencentrum de Slotjes is een ontmoetingsplek voor mensen met een geheugenprobleem, verwanten, hulpverleners en andere belangstellenden. Voorop staat een ‘warme deken zijn’ voor mensen die worstelen met dementie. Daarnaast willen wij informatie verstrekken over verschillende thema’s of aspecten van dementie. Elke laatste maandagavond van de maand is er een Alzheimercafé. Het café staat 30 oktober in het teken van ‘dementie en euthanasie’.

Mensen bij wie dementie is vastgesteld blijken ook steeds vaker behoefte te hebben om een regeling te treffen waarmee een, in hun ogen, ontluisterend levenseinde kan worden voorkomen. De Nederlandse euthanasiewet biedt ruimte voor euthanasie bij dementie, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen met een verzoek om hulp bij een zelfgewild levenseinde, deze hulp ook krijgt. Vanavond gaat Daan van Delden in gesprek met Annefried Veenman, gepensioneerd huisarts en SCEN arts en Michael Echteld, lector Zorg Rond het Levenseinde van de Avans Hogeschool. Zo zal er gesproken worden over ondragelijk lijden bij dementie; wilsverklaring en wils(on)bekwaamheid; hoe verloopt de procedure levensbeëindiging op verzoek bij dementie en de specifieke problematiek rondom dementie en euthanasie. 

U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom. Om 19.30 uur gaan we in gesprek met de ervaringsdeskundigen. Er is informatie beschikbaar over dementie, er zijn deskundigen om u advies te geven en u kunt in contact komen met lotgenoten met wie u ervaringen kunt delen of waarvan u praktische tips kunt krijgen. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. Schroom niet om langs te komen, de toegang is vrij en vooraf aanmelden is niet nodig.

Publicatiedatum: 24 okt 2017

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep