Oosterhoutse mantelzorgdag op 4 november

Aanmelden is nog mogelijk tot en met 20 oktober!

In november is de jaarlijkse landelijke Dag van de Mantelzorg. In Oosterhout worden mensen die structureel voor een familielid, vriend of buur zorgen door Rotaryclub Oosterhout de Warande, Surplus informele zorg en Gemeente Oosterhout in het zonnetje gezet. In samenwerking met een aantal Oosterhoutse ondernemers en maatschappelijke organisaties is een middag- en avondprogramma  vol inspiratie en ontmoeting samengesteld.

Programma
De mantelzorgers maken een keuze uit workshops of wandelingen. De workshops gaan over zang, koken, schilderen, fotografie of beauty en wellness, Als wandeling is een boswandeling, GPS tocht of een cultuurhistorische wandeling door Oosterhout mogelijk. Aan het einde van de middag ontvangt wethouder Marjan Witte de deelnemers in het gemeentehuis voor een borrel. Aansluitend is het avondprogramma in voormalig zwembad de Blikken. Na een voorprogramma van h19 volgt het enthousiaste optreden van Stephan Peeters en band.

Aanmelden
Meer informatie over het programma staat op de website: www.surpluswelzijn.nl/oosterhout uitnodiging mantelzorgdag of is op te vragen bij de receptie van Surplus: 0162 – 748600. Tot en met vrijdag 20 oktober kunnen mantelzorgers zich gratis inschrijven voor de mantelzorgdag in Oosterhout via e-mail mantelzorg.oosterhout@surpluswelzijn.nl

Mantelzorg
Mantelzorg is gebaseerd op de persoonlijke relatie met een familielid, vriend of buur. Dit is beduidend anders dan vrijwilligerswerk. Het klassieke mantelzorgbeeld is gericht op zorg voor ouderen en chronisch zieken. Echter de zorg voor een kind met leerproblemen of de zorg voor een partner met psychische problemen valt ook onder mantelzorg. Ook die mantelzorgers zijn van harte welkom!


Publicatiedatum: 16 okt 2017

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep