Aandacht rondom dementie

Surplus Welzijn biedt al jaren zorg voor zowel mensen met dementie of andere geheugenproblemen en hun mantelzorgers. We bieden graag een overzicht van onze initiatieven en activiteiten rondom dementie in Oosterhout

Ontmoetingsplek dementie

Elke dinsdag- en donderdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur vinden verschillende ontspannende activiteiten plaats in het activiteitencentrum de Slotjes voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Er is aandacht voor elkaar en vooral om samen iets te doen. Het belang van ontspanning, ontmoeten en delen staan centraal. Vrijwilligers van Surplus Informele zorg begeleiden deze activiteit.

Alzheimercafé
Elke laatste maandag van de maand is in Activiteitencentrum de Slotjes een themabijeenkomst voor iedereen die met dementie te maken heeft. De inloop is vanaf 19:00 uur. Op de website: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/breda-en-omstreken/alzheimer-cafe-oosterhout  leest u meer over het maandelijkse thema.

De Buurtkamer
Iedereen die met anderen een fijne dag wil realiseren is welkom in De Buurtkamer. In de gezellig ingerichte ruimte heerst een gastvrije sfeer. De deelnemers drinken samen koffie en lunchen. Samen met de aanwezige vrijwilligers en beroepskrachten wordt er gekeken wat de deelnemers willen gaan doen. Mantelzorgers kunnen hun dementerende familielid naar de Buurtkamer brengen of ook zelf aanschuiven.

Beweegsaam
BeweegSaam is een vernieuwende vorm van dagbesteding die deelnemers met een cognitieve problematiek een combinatie biedt van sporten, bewegen, behandeling, revalidatie, cognitieve training en sociale activering in een omgeving met water en natuur. De zwemactiviteit is reeds opgezet, het programma op land wordt nog uitgewerkt.

Training 'Natuur doet je goed Ook mensen met dementie'
Nagenoeg iedereen knapt op van een bezoekje aan de natuur. Dat geldt voor jong en oud. Toch komen mensen met dementie nauwelijks in de natuur. Juist vanwege hun beperking zijn zij afhankelijk van anderen die hen mee naar buiten nemen. Surplus welzijn en IVN- Brabant bieden een training aan die bedoeld is voor iedereen die omgaat met mensen met dementie. 

Dementie en nu, omgaan met dementie.
Start in 2018
Surplus biedt mantelzorgers de cursus omgaan met dementie aan volgens het "Dementie en Nu" programma. Dit programma informeert over zorgen voor iemand met dementie en zorgen voor de mantelzorger zelf. Tijdens tien bijeenkomsten worden onderwerpen besproken zoals: de beleving van mensen met dementie, omgang met onbegrepen gedrag, communicatie, financiën en veiligheid. Daarnaast wordt ingegaan op de impact voor de mantelzorgers. Naast de contactbijeenkomsten is ook een informatieboek en een online programma.

Spreekuren dementieconsulent
In activiteitencentrum de Slotjes houdt de dementieconsulent op dinsdagochtend tussen 9:00 en 11:00 uur een inloopspreekuur. Elke tweede woensdag van de maand is het spreekuur op afspraak tussen 18:00 en 19:30 uur. Iedereen die vermoeden van dementie signaleert is welkom om deze aan de consulent voor te leggen. De dementieconsulent werkt nauw samen met de huisartsen, de wijkverpleegkundigen en de professionals van Surplus.

Voor meer informatie over ons aanbod neem contact op met een medewerker van Surplus Informele zorg:
Telefoon: 0162- 748600
E-mail mantelzorg.oosterhout@surpluswelzijn.nl

Publicatiedatum: 10 okt 2017

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep