Jongerenwerk

Het jongerenwerk richt zich in de gemeente Geertruidenberg op jeugd in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar. Middels straatwerkzaamheden wordt aangesloten bij verschillende groepen jeugd die hun vrije tijd in de openbare ruimte doorbrengen. Het jongerenwerk gaat actief met de jeugd in contact om de jongeren te leren kennen. Wie zijn ze, wat houdt ze bezig en hebben ze iets nodig? Vanuit deze vroegsignalering en de signalen die binnenkomen via netwerkpartners, organiseert het jongerenwerk een aanbod wat op maat is afgestemd op een groep jongeren. Dit aanbod vindt voornamelijk plaats in de vorm van projecten, welke kunnen bestaan uit  diverse activiteiten. Zo heeft als voorbeeld de jongerenwerker gedurende 2 maanden met jongeren fietsen opgeknapt voor bewoners van stichting Prisma maar is er ook, als onderdeel van een project gericht op jeugdoverlast, op 14 verschillende locaties in de gemeente, gevoetbald. Of neem de dropping die werd georganiseerd, om kennis te maken met een grote groep jeugd welke nu onder begeleiding van het jongerenwerk tweemaal per week een plek heeft gevonden in buurthuis de Schelf in Raamsdonksveer. Naast een groepsgerichte aanpak levert het jongerenwerk ook individuele aandacht voor jongeren, indien zij ondersteuning behoeven. Het jongerenwerk ondersteunt hen bij het vormen van een hulpvraag zodat een andere professional er bij kan worden gehaald, of geeft daar waar mogelijk zelf het spreekwoordelijk steuntje in de rug die leidt tot zelfredzaamheid.

Contact:

Mail: Larissa.Panjer@trema.org
Telefoon: 06-50972559