Vriendendienst (VD)

Deze dienstverlening die Surplus aanbiedt in samenwerking met het GGz, richt zich op het ondersteunen van thuiswonende mensen met langdurige psychische/psychiatrische problematiek. Het doel is om isolement te doorbreken en vanuit contact met de vrijwilliger of maatje te werken aan persoonlijke doelen.