Mantelzorgondersteuning (MZ)

Het voeren van individuele steun- of familiegesprekken. Hierbij wordt de zorg bespreekbaar gemaakt, onderzoeken we grenzen en mogelijkheden. Praktische hulp zoals het aanvragen van een mantelzorgcompliment en de doorverwijzing naar vervangende zorg. Lotgenotencontact en cursussen. Een voorbeeld hiervan is ‘omgaan met dementie’. Tijdens deze  bijeenkomsten worden kennis en ervaring gedeeld. 


Nieuws

Aanvraagformulier huishoudelijke hulp toelage
Flyer hulp bij mantelzorg