Geertruidenberg

Ruimte om elkaar te ontmoeten, ondersteuning waar dat nodig is en leuke initiatieven bij jou in de buurt. Samen met de inwoners van Geertruidenberg zorgt Surplus Welzijn voor een sterke samenleving met zorg voor elkaar. We bieden de volgende diensten aan:

U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur via Surplus:
Telefoonnummer 0162-748600 of via  e-mail:
Info-oost@surpluswelzijn.nl
of mantelzorg.geertruidenberg@surpluswelzijn.nl

Like ons op facebook

De welzijnsorganisaties Trema Welzijn, Surplus Welzijn, VTCG en SWOG werken nauw samen met elkaar om de inwoners van de gemeente Geertruidenberg nóg beter te ondersteunen.
Het lokale aanbod op het gebied van welzijn voor jong en oud, voor mantelzorger, vrijwilliger of uzelf hebben we bij elkaar gevoegd en is op iedere website van de organisaties zichtbaar.

In de gemeente Geertruidenberg heeft Trema Welzijn de volgende diensten/activiteiten en stellen we onze ruimte beschikbaar voor groepen en instellingen:


SWOG
De Stichting Welzijn Ouderen Geertruidenberg (SWOG) geeft vorm aan de uitvoering van het integraal ouderenbeleid in de Gemeente Geertruidenberg voor wat betreft het welzijn en de participatie van alle in de gemeente Geertruidenberg woonachtige ouderen (60-plussers). Belangrijk is dat ouderen eigen regie blijven houden over de invulling van hun eigen leven. Welzijnswerk ondersteunt en versterkt het vermogen van ouderen om zelf sturing te blijven geven aan hun leven.

SWOG ondersteuning bij andere hulpvragen
De vrijwilligers van de SWOG ondersteunen u ook graag bij andere hulpvragen, zoals"

 • Kleine klusjes in huis zoals een lamp vervangen of een gordijnrail ophangen
 • Uitleg bij het gebruik van uw computer of telefoon
 • Uitleg over alle activiteiten in deze gemeente
 • Ondersteuning bij het vinden van bijv. een fiets- of wandelmaatje
 • Heeft u een andere vraag en weet u niet waar u terecht kunt?

Bel naar de SWOG, tel. 0162 52 07 06. We helpen u graag op weg.


VTCG
Doelgroep van VTCG:

 • Ouderen die hulp nodig hebben
 • Zieke mensen
 • Dementerenden
 • Mensen met een lichamelijke beperking
 • Mensen met een verstandelijke beperking

Diensten:

 • Verlenen van ondersteuning aan mensen die op een bepaald moment geen beroep kunnen doen op familie enz.
 • Begeleiden personen naar arts en/of ziekenhuis.
 • Bezoek aan huis; gezelschap houden.
 • Activiteiten ondernemen met cliënt zoals fietsen, wandelen, spelletje doen.
 • Het aanwezig bij dementerenden zodat de partner even tijd voor zichzelf krijgt.

Uw hulpvraag staat centraal
Een vrijwilliger van de VTCG is er voor u om zorg, hulp en aandacht te verlenen. Dat is het uitgangspunt van de VTCG. Er zijn meestal geen kosten verbonden aan de ondersteuning welke de vrijwilliger in VTCG verband biedt. In incidentele gevallen kan er sprake zijn van vervoerskosten b.v. als er sprake is van artsbezoek in een ziekenhuis.

Hoe vraagt u hulp aan?
U kunt contact opnemen met coördinator Denise Huijbregts, T: 06 18 86 41 11
U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar: stichtingvtcg@gmail.com

Nieuws Surplus Welzijn Geertruidenberg

Meer nieuws van Surplus Welzijn