Bredase zorgaanbieders ondertekenen intentieovereenkomst voor Transmuraal Centrum voor Herstel en Revalidatie

Op 13 juni 2017 ondertekenen toonaangevende zorgaanbieders in de regio Breda, een intentieovereenkomst om te komen tot een Transmuraal Centrum voor Herstel en Revalidatie te vestigen in Amphia Ziekenhuis in Breda.

De patiënt centraal
De betrokken partijen die kracht en expertise bundelen zijn Amphia, het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia, Revant medisch specialistische revalidatie, Avoord Zorg en Wonen,  Elisabeth, Surplus en Thebe. Het doel van deze samenwerking is om patiënten, na een ziekenhuisopname de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats te kunnen bieden.Aanleiding
Hedendaagse zorg is er op gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en thuis te laten herstellen. Echter, dit is niet voor iedereen haalbaar, en vooral (kwetsbare) ouderen hebben meer behoefte aan (langer durende) nazorg. Na een opname op de Spoedeisende Eerste Hulp en/of behandeling in het ziekenhuis is vaak sprake van een meervoudige zorgbehoefte of is verder herstel nodig middels geriatrische- of medisch specialistische revalidatie. Ook huisartsen sturen (kwetsbare) ouderen liever niet direct naar huis, maar zien ze bij voorkeur eerst even kort opgenomen voor een definitieve diagnose. Het Transmuraal Centrum voor Herstel en Revalidatie kan in deze behoeften voorzien, doordat een drempelloze en snelle doorverwijzing kan plaatsvinden.

Er zijn al goede ervaringen met de voorloper:  het Aanmeldportaal. Dit is een telefonisch meldpunt 24/7 bereikbaar voor huisartsen en spoedeisende hulp (SEH) artsen,  waar zij terecht kunnen om de zorg voor hun patiënt te regelen. Het ontbrak echter nog aan een fysieke locatie waar alles samenkomt.  In het Transmuraal Centrum voor Herstel en Revalidatie is op één locatie alle expertise van de verschillende organisaties en hun professionals beschikbaar.

Vervolg
De ondertekening van de intentieovereenkomst betekent het startschot voor de ontwikkeling van een haalbaarheidsplan. Dit gebeurt onder leiding van een stuurgroep waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. Als de uitkomsten van het haalbaarheidsplan positief zijn, wordt het centrum naar verwachting in 2020 gerealiseerd in een deel van de bestaande bouw van Amphia aan de Molengracht in Breda. Grote delen van Amphia zijn tegen die tijd verhuisd naar de aanpalende nieuwbouw.

Publicatiedatum: 15 jun 2017

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep