Gratis juridisch advies door een advocaat

Vanaf maart zal er ieder 2e en 4e vrijdagochtend van de maand, van 10 tot 11 uur, een gratis juridisch spreekuur zijn op locatie de Kade in Oudenbosch. Eerste spreekuur is op 10 maart. Tijdens dit juridische spreekuur is er een advocaat aanwezig.

Iedere 2e vrijdag zal dit zijn Mw. Mr. A.C. (Melanie) Hermes (verbonden aan ESQ advocaten te Raamsdonkveer) en iedere 4e vrijdag is Dhr. Mr. W.G. (Wim) Dictus (advocatenkantoor in Oudenbosch) aanwezig. Dit gratis juridische spreekuur is een gezamenlijk project: Surplus en de beide advocaten. De advocaten bieden hun tijd en kennis aan en Surplus geeft hen een plek om dit uit te voeren. Het eerste half jaar zien we als een pilot. Na dit half jaar evalueren we tezamen of dit juridische spreekuur structureel wordt.

Promotie

Eind maart zal er vanuit Surplus aandacht worden geschonken aan dit juridisch spreekuur in de Surplus advertentie in de Halderbergse Bode. Komende weken zullen de advocaten een advertentie in de Halderbergse Bode plaatsen om deze gratis juridische inloop onder de aandacht te brengen. Daarnaast hangen er posters op locatie de Kade in Oudenbosch en liggen er flyers in wachtruimte en spreekkamers. Ook zullen we deze in de pluspunten ophangen.
Verzoek is om komende weken iedere bezoeker van SRW (maar ook bijvoorbeeld vanuit AMW of wijkzuster) een flyer mee te geven.

Voor wat voor soort vragen?
Tijdens dit juridische spreekuur kunnen allerlei vragen gesteld worden aan de advocaten op het brede juridisch terrein. Denk daarbij echter vooral aan de situatie van een juridisch geschil: echtscheiding, omgangsregelingen, alimentatie ontslag, beëindiging arbeidscontract met wederzijds goedvinden, burenruzie, letselschade, bestuursrecht, sociaal zekerheidsrecht. De beide advocaten hebben een algemene praktijk, maar hebben ieder wel hun specialisaties: Mr. Dictus: echtscheiding, familierecht, gezag/voogdij, alimentatie, adoptie, erfrecht, naamswijziging, mentorschap/bewindvoering/curatele Mr. Hermes: arbeidsrecht, letselschade, bestuursrecht, sociaal zekerheidsrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, verzekeringsrecht. Mensen kunnen tijdens het juridische spreekuur gewoon binnenstappen. Eventueel maken beiden na 11 uur een afspraak met mensen wanneer het iets langer duurt. De dienstverlening is gratis.

Een juridische procedure / rechtszaak : de kosten
Mocht het een ‘zaak’ worden, dan verdelen de advocaat dit onderling, afhankelijk van ieders specialisme. Ook mogen mensen uiteraard altijd naar een andere advocaat gaan voor de procedure. De advocaat regelt dan ook de toevoeging (Voor de lagere inkomens: aanvraag bij de Raad van Rechtsbijstand voor tegemoetkoming, waardoor mensen slechts een kleine eigen bijdrage moeten betalen). Weet overigens dat voor de eigen bijdrage een aanvraag bijzondere bijstand bij het Werkplein mogelijk is. Het Sociaal Raadsliedenwerk kan daar uiteraard bij helpen. Op die manier kost het mensen met een heel laag inkomen helemaal niets. 

Hoe verwijzen naar dit spreekuur?
Mensen kunnen gewoon zelf binnen lopen tijdens het juridische spreekuur. Vanuit het spreekuur Sociaal Raadsliedenwerk zal regelmatig doorverwezen gaan worden, wanneer een bepaalde vraag van cliënt heel juridisch is. We gaan daarvoor een ‘verwijsbriefje’ gebruiken waar duidelijk op staat waar cliënt voor komt op het juridische spreekuur. Vaak is het voor een cliënt van het SRW lastig om dit helemaal zelfstandig te verwoorden. Ook vanuit AMW. Jongerenwerk, wijkzuster kan uiteraard verwezen worden.  Hierboven staan ieders specialisaties. Indien mogelijk kun je daar rekening mee houden bij je doorverwijzing.
Het zal regelmatig gebeuren dat een cliënt met het advies van de advocaat weer terug verwezen wordt naar het Sociaal Raadsliedenwerk (bijvoorbeeld om uiteindelijk het bezwaarschrift te schrijven). Ook hiervoor zullen de advocaten dan het verwijsbriefje kunnen gebruiken.

Kennisdeling: over en weer.
Maar mogelijk vind je het als werker bij Surplus ook zelf wel eens interessant om een juridische vraag te stellen. Dit kan ook gewoon tijdens dit juridische spreekuur. Ook jij kan  hier dus gebruik van maken. De advocaten hebben aangegeven dat het voor hen ook niet altijd precies duidelijk is wat we binnen Surplus allemaal doen en wat onze dienstverlening inhoudt . Zij willen juist hier weer meer vanaf weten. Kortom schroom niet om eens langs te komen.

Publicatiedatum: 1 mrt 2017

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn