Wijkwerk

Wil je meedoen met leuke activiteiten in de buurt? Wil je buurtgenoten ontmoeten? Heb je zelf een goed idee?
Je bent van harte welkom bij het wijkwerk van Surplus. We ondersteunen bewoners, vrijwilligers en verenigingen bij het levendig en leefbaar houden van je buurt. Onze wijkwerkers maken onderdeel uit van de wijkteams.

Woon je in de Grauwe Polder, Banakkers?
Wijkwerker: René Bliemer
rene.bliemer@surpluswelzijn.nl
T. 06 10 05 57 12
maandag t/m donderdag

facebook

Woon je in de wijk Hooghuis, Centrum Oost, Centrum West of Hoge Neerstraat?
Wijkwerker: Leman Citak
06-42157177
maandag, dinsdag en donderdag
leman.citak@surpluswelzijn.nl
facebook

Woon je in Sanderbanken, De Grient, Baai of Etten-Leur Noord?
Wijkwerker: Linda Deckers
06-42157178
maandag t/m donderdag
linda.deckers@surpluswelzijn.nl
facebook

Woon je in De Keen of Schoenmakershoek?
Wijkwerker: Wilma Lugtenberg
06-22016434
wilma.lugtenberg@surpluswelzijn.nl
facebook

Meer info: www.etten-leurdoethetgewoon.nl/wijkteam