Onze netwerkpartners

Samenwerken, het verbinden van mensen en organisaties, is erg belangrijk voor een goede dienstverlening. Surplus is dan ook een actieve speler in het omvangrijke sociale netwerk. We werken o.a. samen met:

 • Gemeente Oosterhout (allemaal links)
 • Woningcorporatie Thuisvester
 • Bibliotheek Theek5
 • Oosterhout in Beweging (OIB)
 • H19, centrum voor de kunsten
 • GGD
 • Het Veiligheidshuis
 • Politie
 • Sportclubs en vrijetijdsverenigingen
 • Ouderenbonden
 • Vluchtelingenwerk
 • Thebe
 • Huisartsen

We dragen bij aan de volgende samenwerkingsverbanden:

 • Sociale Wijkteams
 • Netwerkbijeenkomsten
 • COJOR