Onze netwerkpartners

Samenwerken, het verbinden van mensen en organisaties, is erg belangrijk voor een goede dienstverlening. Surplus is dan ook een actieve speler in het omvangrijke sociale netwerk. We werken o.a. samen met:

 • Gemeente Oosterhout
 • Woningcorporatie Thuisvester
 • Bibliotheek Theek5
 • Moove
 • H19, centrum voor de kunsten
 • GGD
 • Het Veiligheidshuis
 • Politie
 • Sportclubs en vrijetijdsverenigingen
 • Ouderenbonden
 • Thebe
 • Huisartsen
 • MEE Plus
 • Zorroo
 • Indigo
 • Impegno
 • Amphia Ziekenhuis
 • En vele anderen...

We dragen bij aan de volgende samenwerkingsverbanden:

 • Sociale Wijkteams
 • Werkgroep Preventie
 • COJOR
 • Taalhuis
 • Brede Buurt
 • Animo