Spel Thuis & dreumes Spel Thuis

Wil jij graag leuk en educatief met je dreumes, peuter of kleuter spelen? Wil je daar graag ondersteuning?

Door samen te spelen kun jij je kind stimuleren om zich goed te ontwikkelen, thuis, op de voorschool en (later) op school. Bij Spel Thuis komt een spelbegeleidster thuis met leuk speelmateriaal. Spel Thuis is er voor gezinnen met kinderen vanaf 16 maanden, peuters en kleuters.

Het project Dreumes Spel Thuis duurt tien weken. Het project Spel Thuis duurt twintig weken.

Om gebruik te maken van Spel Thuis en Dreumes Spel Thuis heb je een doorverwijzing nodig van de jeugdverpleegkundige van Careyn. Je vindt deze jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau.

Voor meer informatie:

Contactpersoon: Stella Nauta
06 53 42 91 37
stella.nauta@surpluswelzijn.nl