Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Surplus is partner in het CJG.

CJG Coach
Heb je lastige vragen over de opvoeding van je kinderen? De CJG coach biedt praktische en emotionele ondersteuning bij ingewikkelde opvoedingsvragen. De coach coördineert de hulpverlening in een gezin.  

Kosten: gratis  

Contact: 
Jackie Lemstra
T: 076 522 3220


www.cjgbreda.nl
0800 44 40 00