Hulp bij huiselijk geweld

Heb je vermoedens van huiselijk geweld bij kennissen of vrienden? Zoek je hulp omdat je zelf een einde wilt maken aan agressie of geweld in huis?
Onze maatschappelijk werkers bieden hulp aan zowel slachtoffers als plegers van huiselijk geweld. We onderzoeken wat er nodig is en regelen de nodige hulp en ondersteuning. We kunnen hulp van organisaties als GGZ, Novadic Kentron, Veilig Thuis, Safegroup, veiligheidshuis, CJG en scholen snel inschakelen.

Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met je gegevens om.  

Kosten: gratis

Neem bij (vermoeden van) huiselijk geweld contact op met: 
076 597 15 54

Kom langs op het spreekuur van het maatschappelijk werk:
Maandag, dinsdag en donderdag  09.00-10.00 uur
De Welborg 9
4881 CZ Zundert