Gebiedsteams

Wil je meedoen met activiteiten in de buurt? Heb je zelf een goed idee? Wil jij je inzetten voor je buurt? We ondersteunen bewoners, raden, vrijwilligers en verenigingen bij het levendig en leefbaar houden van wijk of dorp.