Onze netwerkpartners

Samenwerken, het verbinden van mensen en organisaties, is erg belangrijk voor een goede dienstverlening. Surplus is dan ook een actieve speler in het omvangrijke sociale netwerk. We werken o.a. samen met:

We dragen bij aan de volgende samenwerkingsverbanden:

  • Brede school
  • Gebiedsteams
  • Sociaal regieteam. De sociaal werkers sluiten op afroep aan bij het sociaal regieteam. Zij werken samen met de deelnemers van het sociaal regieteam (wijkzuster, WMO en CJG).
  • MASS
  • CJG
  • Veiligiheidshuis
  • Dementievriendelijke gemeente Moerdijk