Wijkwerk

Wil je meedoen met leuke activiteiten in de buurt? Wil je buurtgenoten ontmoeten? Heb je zelf een goed idee?
Je bent van harte welkom bij het wijkwerk van Surplus. We ondersteunen bewoners, vrijwilligers en verenigingen bij het levendig en leefbaar houden van je buurt. Onze wijkwerkers maken onderdeel uit van de wijkteams.