Hulp bij huiselijk geweld

Heb je vermoedens van huiselijk geweld bij kennissen of vrienden? Zoek je hulp omdat je zelf een einde wilt maken aan agressie of geweld in huis?
Onze maatschappelijk werkers bieden hulp aan zowel slachtoffers als plegers van huiselijk geweld. We onderzoeken wat er nodig is en regelen de nodige hulp en ondersteuning. We kunnen hulp van organisaties als GGZ, Novadic Kentron, Veilig Thuis, Safegroup, veiligheidshuis, CJG en scholen snel inschakelen.

Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met je gegevens om.  

Kosten: gratis