Mantelzorgwaardering 2016 gemeente Oosterhout

Gemeente Oosterhout

Bent u een mantelzorger? Zorgt u voor een gezins- of familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in uw directe omgeving die hulpbehoevend is? Doet u dat structureel minimaal 8 uur per week of minder dan 8 uur en/of minimaal 3 maanden achter elkaar? En doet u dit onbetaald? Dan bent u mantelzorger en komt u in aanmerking voor de mantelzorgwaardering.

De Mantelzorgwaardering
De gemeente Oosterhout wil graag alle mantelzorgers een blijk van waardering geven in de vorm van een waarderingsmenu. Een zorgvrager kan 1 waardering verdelen onder maximaal 4 mantelzorgers. Dit kan in de vorm van een geldbedrag of een OO-Kadobon (een Oosterhoutse Kadobon). De zorgvrager vraagt de waardering aan en kan zelf bepalen aan wie de waardering wordt aangeboden. Het enige wat we daarvoor vragen is het invullen van de gegevens. Deze gegevens zullen niet voor andere zaken worden gebruikt.

Voor wie is de mantelzorgwaardering?
De mantelzorgwaardering is bedoeld voor mensen die structureel zorg/hulp geven aan een zorgvrager die woonachtig is in de gemeente Oosterhout. Dit geldt zowel voor zorgvragers die thuis wonen als in een instelling. Wanneer u in 2016 voor iemand als mantelzorger heeft gezorgd en is deze persoon na 1 april 2016 komen te overlijden, ook dan kunt u aanspraak maken op de mantelzorgwaardering. Mantelzorgers kunnen van maximaal één zorgvrager een waardering ontvangen. Kent u mensen in uw omgeving die ook in aanmerking zouden komen voor de Mantelzorgwaardering, dan kunnen zij via 076-5223220 of via het mailadres mantelzorg.oosterhout@surpluswelzijn.nl ook een aanvraag doen voor de mantelzorgwaardering.

Wat zijn de praktische voorwaarden?
Stuur het ingevulde aanvraagformulier uiterlijk vóór 1 januari 2017 naar:
Surplus
t.a.v. Surplus Welzijn Informele zorg
Klappeijstraat 44
4901 HE Oosterhout NB

Meer informatie

Informatieformulier 2016

Aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2016

http://www.oosterhoutsemantelzorgdag.nl/

Publicatiedatum: 21 okt 2016

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Groep