Symposium 'InVoorZorg'

Op woensdag 25 mei organiseerde 'InVoorZorg' in hun hoofdkantoor in Utrecht voor de tweede keer een mini-symposium voor managers innovatie, zorg, ICT, beleidsmedewerkers en alle middenkader medewerkers die zich bezighouden met innovatie in hun zorgorganisatie over het onderwerp 'Innovatieve toepassingen en nieuwe doelgroepen met technologie in de zorg. Onder de sprekers was logopedist Annette Koelega, die namens Surplus wederom een workshop verzorgde over de innovatieve inzet van de iPad en applicaties bij logopedie.

Eind 2014 is de logopedie gestart met het inzetten van beeldschermzorg door deelname aan het project 'ZorgDichtbij'. Een aantal eerstelijnsbehandelingen werden gedeeltelijk vervangen door beeldschermzorg via de applicatie Facetime door inzet van een iPad. De client kreeg hierbij voor de duur van de therapie een iPad in bruikleen.

Onderzoeksvraag hierbij was of beeldbellen een positieve bijdrage kon leveren aan de efficientie van de zorg, zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit. Uit kwalitatief onderzoek bleek dit inderdaad het geval: de productiviteit van de zorgverlening steeg en de reiskosten en reistijd daalde, terwijl beeldschermzorg geen afbreuk deed aan de kwalititeit. Verder blijkt de iPad door de client ook gebruikt te worden voor beeldbellen met familie en vrienden, gebruik van andere apps (lezen van de krant/vrijetijdsbesteding, maar ook huiswerkopdrachten en ondersteunende communicatie).

De logopedist kan naast de inzet van de iPad voor beeldschermzorg, applicaties inzetten voor voorlichting aan bijv. mantelzorgers en ondersteuning tijdens diagnostiek en therapie. Het resultaat is dat beeldschermzorg en gebruik van applicaties een vast onderdeel van de logopedie zijn geworden.

Wanneer je meer informatie wilt over dit onderwerp, kun je mailen naar logopedie@surpluszorg.nl.

Publicatiedatum: 31 mei 2016

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep