Emotioneel verhaal van mantelzorger

Emotioneel verhaal van mantelzorger benadrukt het belang van de samenwerking rondom dementie in gemeente Moerdijk

Op donderdag 26 mei 2016 hebben Alzheimer Nederland, zorgverzekeraar CZ, gemeente Moerdijk, Surplus en Thebe een intentieverklaring getekend. Hiermee wordt de samenwerking rondom dementie en mantelzorg in de gemeente Moerdijk officieel gemaakt. Voorafgaand aan de ondertekening vond er een gesprek plaats tussen wijkzuster Judith van Hoof en een mantelzorger. Deze mantelzorger is al geruime tijd mantelzorger van haar man. Haar man  is onlangs opgenomen op een afdeling van woonzorgcentrum De Zeven Schakels. Haar persoonlijke ervaringsverhaal vanaf het ‘niet pluis gevoel’ tot en met opname was zo indrukwekkend dat dit veel emoties losmaakte bij de aanwezigen.

Samenwerking
Op dit moment zijn er ongeveer 532 mensen met dementie en 1.029 mantelzorgers in de gemeente Moerdijk. Naar verwachting verdubbelt dit aantal tot 2040  (bron: alzheimer Nederland). Daarnaast zal de druk op mantelzorgers, mede door het overheidsbeleid, toenemen. Op dit moment is al 46% van de mantelzorgers overbelast (bron: dementiemonitor mantelzorg).
Om te zorgen dat de dementiezorg toekomstbestendig blijft, is er een samenwerking gestart tussen zorg- en welzijnsaanbieders (incl. vrijwilligersorganisaties), huisartsen, Alzheimer Nederland, gemeente Moerdijk en zorgverzekeraar CZ.

Regionale patiëntreis van Moerdijk
Met de betrokken partijen in de regio Moerdijk is het huidig aanbod van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in kaart gebracht. Ook de inbreng van mantelzorgers van een persoon met dementie is hierin meegenomen. Dit noemen we de regionale patiëntreis van Moerdijk. Deze reis heeft inzichtelijk gemaakt waar knelpunten worden ervaren door zowel zorgprofessionals als mantelzorgers. Deze knelpunten zijn vertaald naar drie thema’s:
- Vergroten van kennis over dementie
- Versterken van de mantelzorger
- Betere samenwerking tussen partijen die betrokken zijn in de zorg en ondersteuning rondom een persoon met dementie
Verschillende werkgroepen starten met het verkennen van de knelpunten en de potentiele oplossingsmogelijkheden met als doel het creëren van en dementie vriendelijke gemeente.

Presentaties en ondertekening
Op donderdagmiddag 26 mei hebben verschillende partijen hun verhaal en ervaringen gedeeld. Mijke Nouwen-Buijs, programmamanager Dementie bij CZ startte met een toelichting op het initiatief, gevolgd door Tara Koenders, die vanuit haar rol als projectleider het project toelichtte. Wethouder Schoneveld heeft aansluitend vertelt waarom de gemeente Moerdijk het belangrijk vindt om deel te nemen aan dit project. Nicole Rockx heeft vanuit haar professie, als huisarts, het belang van dit project omschreven. En Anton van Mansum, bestuurder van Surplus heeft de rol en motivatie van Surplus in dit project toegelicht.


Publicatiedatum: 28 mei 2016

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Groep