Symposium Psychofarmaca

Op woensdagavond 6 april jl. vond op De Zeven Schakels een symposium plaats over het beperken van psychofarmacagebruik bij ouderen en mensen met een verstandelijke handicap. Psychofarmaca zijn medicijnen die gebruikt worden om psychiatrische ziektes en probleemgedrag te behandelen.

Op dit moment staat beperking van het gebruik van psychofarmaca op allerlei manieren in de belangstelling. Zo schreef staatssecretaris van Rijn een brief aan de mensen in het veld waarin hij hiervoor aandacht vraagt en kondigde hij plannen aan om het gebruik van psychofarmaca te beperken.

Bij het symposium, een samenwerking tussen Surplus en SOVAK, waren zo’n dertig artsen uit de regio (Huisartsen, Specialisten Ouderengeneeskunde en Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten) aanwezig.

Diverse onderwerpen werden besproken:

  • Anne van Roosmalen (AVG SOVAK)  en Paul de Vos (SO Surplus) vertelden dat er bij probleemgedrag goed op gelet moet worden of er geen lichamelijk probleem als oorzaak aan te wijzen is. Anne en Paul bespraken ook de ervaringen met afbouwen van psychofarmaca en en bijwerkingen van medicatie. In hun gezamenlijk verhaal werd duidelijk dat er veel verschillen maar ook overeenkomsten zijn tussen de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.
  • Nanda de Knegt, een psycholoog uit Amsterdam legde uit hoe pijn anders wordt waargenomen en gepresenteerd bij ouderen en mensen met een verstandelijke handicap.
  • Sandra Zwijsen, een psycholoog uit Amsterdam, vertelde over haar onderzoek naar Grip – een zorgprogramma waarmee door methodisch en multidisciplinair werken bereikt kan worden dat bewoners minder probleemgedrag hebben en dat er minder medicatie voor hoeft te worden voorgeschreven.
  • Brenda Bleijenberg (gz-psycholoog van Surplus) en Erik de Kleijn (gedragswetenschapper van SOVAK) beschreven hoe je met psychologische behandelingen en methodes probleemgedrag kunt benaderen.

Publicatiedatum: 13 apr 2016

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep