Festival Ontpop

nieuws

Er is geconstateerd dat de organisatie van festival Ontpop op het niveau waarop dit vorig jaar plaatsvond niet past binnen de beschikbare uren voor jongerenwerk.

Het festival is heel groot geworden en hiervoor zijn teveel uren benodigd. Wanneer Ontpop op hetzelfde niveau plaats zou moeten vinden, zal dit ten koste gaan van andere taken van het jongerenwerk en dat is niet de bedoeling.

Gemeente Moerdijk, Surplus, jongerenwerkers en vrijwilligers  zijn met elkaar in overleg om een andere activiteit te organiseren met een andere vorm en een andere naam. Dit overleg is constructief en verloopt positief.

De methodiek van Ontpop het festival als middel, om jongeren te trainen en lokaal te talent te stimuleren, blijft overeind. Om te voorkomen dat er te hoge verwachtingen zijn is ervoor gekozen het festival niet meer Ontpop te noemen. Er wordt nagegaan of het mogelijk is om Ontpop om het jaar te organiseren, met mogelijk een andere financiering.

Publicatiedatum: 12 apr 2016

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Groep