Opening 1-LOKET Fijnaart

Op dinsdag 30 juni wordt het 1-LOKET officieel geopend in Fijnaart. Om 09.00 uur openen twee inwoners van Fijnaart het 1-LOKET spreekuur.

Afgelopen maanden is er hard gewerkt om vanaf 1 juli 2015 een tastbare plek te creëren voor het 1-LOKET waar alle inwoners van Fijnaart terecht kunnen met vraag en aanbod in welzijn en (mantel)zorg.

Het 1-LOKET wordt gevestigd in de Fendertshof in Fijnaart en zal daar vanaf 1 juli iedere dinsdag van 09.00 tot 12.30 uur een open spreekuur houden. Er hebben zich meerdere vrijwilligers gemeld in de afgelopen tijd, die graag hun steentje bij wilde dragen door zich in te zetten tijdens de in-loopuren. Zij zijn daarvoor speciaal getraind en kunnen antwoord geven op veel voorkomende vragen zoals “ik heb hulp nodig met mijn administratie, waar vind ik dat” of “ik zou graag wat meer buiten de deur komen door bijvoorbeeld een hondje uit te laten, maar ik heb zelf geen hond. Kan ik dat voor iemand doen?”  

Voor alle burgers
Met alle veranderingen in zorg, welzijn en de maatschappij wordt het steeds belangrijker om elkaar te helpen en ondersteunen. Zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven en een actieve rol in de maatschappij kan innemen. Om dit te faciliteren ontwikkelde Surplus, in opdracht van de gemeente Moerdijk het 1-LOKET. 1-LOKET is een voordeur voor alle inwoners van de gemeente Moerdijk die vraag en aanbod hebben in vrijwilligerswerk, vrijwilligersbeleid, vrijwilligersondersteuning, mantelzorg, mantelzorgondersteuning, welzijn, wonen en zorg. Kijk op www.vrijwilligersmoerdijk.nl voor meer informatie.

Publicatiedatum: 22 jun 2015

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep