VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT

in Oosterhout

Vanuit Menu Surplus zijn wij sinds enige tijd actief in het leveren van Tafeltje Dekje maaltijden aan huis in Oosterhout. Inmiddels is het aantal klanten dermate gegroeid dat wij op zoek zijn naar extra vrijwilligers om de bezorging mogelijk te maken.

Vrijwilligers dienen in het bezit te zijn van een rijbewijs en eigen auto waarmee zij de route rijden. De maaltijden worden tweemaal per week bezorgd, op dinsdagochtend en vrijdagochtend en dienen geleverd te worden op deze dagen tussen 9:00 en 12:00 uur. De bezorgtijd neemt circa 1 uur per dag in beslag. Er is sprake van een kostenvergoeding á 0.30ct per gereden km.

Uiteraard biedt Surplus hiernaast;

•          Een duidelijke vrijwilligerstaak
•          Vrijwilligers wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan 
           deskundigheidsbevordering
•          Professionele begeleiding en coördinatie
•          Surplus draagt zorg voor veilige arbeidsomstandigheden zoals vastgelegd
            in de Arbo-wet
•          Voor alle vrijwilligers is het attentiereglement voor vrijwilligers van 
            toepassing (oa jaarlijks uitje, kerstpakket, etc..)
•          Surplus zet vrijwilligerswerk regelmatig op de agenda van besprekingen,
            zowel intern als extern
•          Surplus draagt zorg voor afdoende verzekeringen voor de eventueel
            aanwezige risico’s
•          Surplus vergoedt de onkosten, die vrijwilligers maken voor de uitvoering van
            hun vrijwilligersactiviteiten, oa 30ct per gereden kilometer
•          Surplus biedt haar vrijwilligers vrijblijvende deelname aan de collectieve 
            basisverzekering voor ziektekosten
•          Surplus biedt de vrijwilliger na beëindiging van het vrijwilligerswerk,
            op eigen verzoek, een getuigschrift aan
•          Bij ontstane vacatures beschouwd Surplus haar vrijwilligers als interne
           kandidaten bij de sollicitatieprocedures.

Ken of ben jij een vrijwilliger die bereid is om op dinsdag- en/of vrijdagochtend iets voor Menu Surplus te betekenen? Neem dan aub contact op met Pieter Couwenbergh via T 0168 – 350 752 of stuur een email naar p.couwenbergh@surplusgroep.nl De prioriteit ligt op dit moment bij de vrijdagochtenden.

Publicatiedatum: 12 jun 2015

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep

Nieuws bij locatie(s):Keurmerk