Surplus rolt beeldzorg breed uit

Surplus is sinds eind 2014 gestart met de inzet van beeldbellen in de dienstverlening naar klanten. Naast logopedie en gespecialiseerde verzorging gaan nu ook klanten en zorgmedewerkers uit Drimmelen met de Ipad aan de slag.

Er zijn zes Ipads uitgedeeld aan klanten en medewerkers. Zij gaan de komende weken experimenteren met de inzet van beeldzorg in hun dienstverlening. Ook in deze pilot vervangt de Ipad niet alle bestaande zorg- en contactmomenten. Het is een aanvulling op de bestaande dienstverlening en de kwaliteit van zorg blijft gewaarborgd.

Verpleging en verzorging in Drimmelen

Surplus levert extramurale verpleging en verzorging aan klanten in Drimmelen. Doordat deze klanten in een uitgestrekt gebied wonen zijn medewerkers veel tijd kwijt met reizen en moeten klanten in sommige gevallen langer wachten. Door de inzet van de Ipad kunnen klanten nu vaker contact zoeken met medewerkers. Doordat ze beeld en geluid hebben kunnen ze ondersteunt worden bij korte hulpvragen als inname van de medicatie, bij het opstaan of slapen gaan. Dat zijn belangrijke momenten op de dag. Door dit met beeldbellen te ondervangen wordt de zelfregie van de klant vergroot. Dat bevordert dat klanten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Voor de medewerkers is er vaker de mogelijkheid om een korte sociale controle te houden op de veiligheid en het welzijn van de klant. Dat zou zonder Ipad niet mogelijk zijn in verband met reistijd en bezetting.

Project Zorg Dichtbij

De pilot valt onder het project Zorg Dichtbij. Het project Zorg Dichtbij is onderdeel van het programma Slimme Zorg en Welzijn van Surplus. Dit programma is onderdeel van een zevental programma's waarmee Surplus haar strategische koers in praktijk brengt. Surplus ziet kansen in de rol van moderne technologie om het aanbod op het gebied van wonen, welzijn, zorg en comfort te verbeteren. Door te investeren in slimme technische oplossingen en hulpmiddelen draagt Surplus bij aan haar doelstelling om klanten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Ook binnen de woonzorgcentra zijn er veel technische mogelijkheden om de veiligheid en communicatie voor zowel klanten als medewerkers te optimaliseren.

Publicatiedatum: 21 mei 2015

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep