Maatschappelijke stage bij Koningsspelen Klundert

Op vrijdag 24 april vinden de Koningsspelen voor de basisscholen plaats in de kern Klundert, gemeente Moerdijk. Tijdens deze koningsspelen zullen leerlingen van het Marklandcollege in Zevenbergen een maatschappelijke stage lopen.

Maatschappelijke stage
De leerlingen van het Marklandcollege helpen mee in de organisatie van de dag.
Ze helpen mee bij spelletjes en sportactiviteiten. De leerlingen van de basisscholen in Klun-dert zijn van 10.00 tot 14.00 actief met de spelletjes en sportactiviteiten op verschillende locaties aan de sportboulevard in Klundert.

Koningsspelen
De Koningsspelen in Klundert worden georganiseerd door de buurtsportcoaches van Moerdijk Fit in samenwerking met de vrijwilligerscentrale Moerdijk. Zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers van sportverenigingen uit Klundert zoals de voetbal, tennis, korfbal en de manege.


 

Publicatiedatum: 17 apr 2015

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep