Workshop toegepast vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn belangrijk in de huidige tijdsgeest. Om organisaties en vereni-gingen in Moerdijk daar bewust van te maken en ze te ondersteunen bij hun vrijwilligersbeleid organiseert de vrijwilligerscentrale Moerdijk, in samenwerking met de gemeente Moerdijk, een workshop toegepast vrijwilligersbeleid op woensdag 22 april. De workshop vindt plaats in de thea-terzaal van woonzorgcentrum De Zeven Schakels, kasteelweg 4, Zevenbergen.

Workshop
Tijdens de gratis workshop zullen deelnemers kennis maken met de basisvoorwaarden voor een goed vrijwilligersbeleid en deze leren toe te passen in hun organisatie of vereniging.
Om dat te realiseren wordt er in de workshop gewerkt met de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), de landelijke belangen-behartiger van het vrijwilligerswerk.

Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld
Met de Zelfevaluatie zelfwerkinstrument kunnen deelnemers gratis en naar eigen inzicht hun vrijwil-ligersbeleid op orde krijgen, in samenwerking met de eigen vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties die hun vrijwillige inzet goed geregeld hebben, kunnen ook opgaan voor het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Dat is hét bewijs dat ze de vrijwilligers serieus nemen. De workshop wordt ge-geven door een gecertificeerde adviseur Goed Geregeld van Vereniging NOV.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot en met maandag 20 april.
Neem contact op met Renske Littooij, Coördinator vrijwilligerscentrale Moerdijk, via T 0168-323350 of E renske.littooij@surpluswelzijn.nl.

Publicatiedatum: 17 apr 2015

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep