Vrijwillige palliatieve terminale zorg

Wat kan VPTZ betekenen?
De meeste mensen willen in hun eigen vertrouwde omgeving overlijden. Voor mantelzorgers is dat zwaar. Het is niet alleen lichamelijk zwaar, zorgen voor een  familielid of vriend in hun laatste levensfase, zeker ook emotioneel is dit erg intensief. Uit ervaring weten we dat mensen het erg moeilijk vinden om hulp te vragen.

Heel veel mensen weten niet eens van het bestaan van deze zorg. “Had ik dit maar eerder geweten”, is een zin die wij zo vaak te horen krijgen. Samen met mantelzorgers (partners, kinderen, familie en vrienden) en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze bijzondere en onzekere periode. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken, maar vullen aan op wat familieleden en vrienden doen.

De vrijwilligers zijn goed opgeleid. Ze hebben  trainingen gevolgd die ontwikkeld zijn door het Landelijk Steunpunt VPTZ en nemen deel aan cursussen en bijscholingen. De hulp die vrijwilligers bieden is kosteloos.

Hoe schakelt u VPTZ in?
Neem contact op met:

Foto Lydia Lydia van Doremalen,
Regiocoördinator  afdeling VPTZ

Te bereiken onder nummer: 06 28 12 15 48

Lydia.van.doremalen@surpluswelzijn.nl
http://www.surpluswelzijn.nl/informelezorg


Klik hier voor onze folder

Nieuwsbrief
September 2017