Dementie, vergeet het niet!

Informatiemarkt over dementie op 20 september

Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen en dat betekent dat steeds meer mensen in aanraking komen met dementie. De gemeente Etten-Leur werkt de komende jaren samen met (zorg)partners, extra aan het organiseren van een goede dementiezorg. Om inwoners meer bekend te maken met dementie én om mensen met dementie en mantelzorgers beter bekend te maken met wat verschillende organisaties in Etten-Leur te bieden hebben, is er zaterdag 20 september van 11.00 uur tot 15.00 uur in ouderensociëteit Appelgaarde (Lambertusstraat 7) de informatiemarkt “Dementie vergeet het niet”.

De informatiemarkt
Wat is dementie? Wat betekent het in het dagelijks leven voor mensen met dementie en mantelzorgers? Wat kunnen organisaties bieden aan mij als ik dementie heb en aan mijn mantelzorger? Deze, en vele andere, vragen over dementie worden beantwoord op de informatiemarkt “Dementie vergeet het niet” op zaterdag 20 september 2014 van 11.00 uur tot 15.00 uur in de Appelgaarde. De markt wordt officieel geopend door wethouder Jean-Pierre Schouw. Organisaties, lotgenoten en ervaringsdeskundigen zijn allen aanwezig tijdens de informatiemarkt. Iedereen is welkom om te leren, vragen, horen en vertellen over dementie.

Dementievriendelijke gemeente Etten-Leur
De informatiemarkt is een initiatief van de ‘Inspiratietafel Dementievriendelijke Gemeente’. Dit is een project waarbij de gemeente samenwerkt met vrijwilligers, mantelzorgers en diverse organisaties waaronder Avoord, HOOM, WEL, Surplus, Zet en Alzheimer Nederland. Dit met als doel om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen en er voor te zorgen dat mensen met dementie zolang mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij. In het kader hiervan zijn in de afgelopen weken ook andere activiteiten georganiseerd, namelijk een behoeftepeiling en straattoneel. Op de informatiemarkt komen deze activiteiten bij elkaar.

 

Publicatiedatum: 15 sep 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Groep