Nieuwe Hygiënecodes vragen om actie

Per juni 2014 gelden nieuwe Hygiënecodes voor Zorginstellingen en Defensie en voor de voedingsverzorging in woonvormen. Er is tot juni de tijd om met de juiste Hygiënecode te gaan werken en de vereiste aanpassingen in werkwijzen en procedures door te voeren.

De wijzigingen
Inhoudelijk zijn er in de nieuwe Hygiënecode voor Zorginstellingen en Defensie geen grote wijzigingen. In de Hygiënecode voor de Voedingsverzorging in woonvormen is daarentegen wel sprake van een belangrijke wijziging; de definitie ‘woonvorm’ is aangepast. De mate van zelfredzaamheid van bewoners in een woonvorm is meer bepalend voor de van toepassing zijnde Hygiënecode. Het gevolg is dat uw woonvorm daardoor ineens onder de Hygiënecode Zorginstellingen en Defensie komt te vallen, dat vergt actie.

Welke Hygiënecode is van toepassing op uw woonvorm?
De laatste jaren ontstaan steeds meer kleine woonvormen, zowel binnen grotere instellingen als in de woonwijken. Tot voor kort was voor die woonvormen bijna vanzelfsprekend de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen van toepassing. Met de invoering van de nieuwe Hygiënecodes kan het zijn dat voor dezelfde woonvorm nu ineens de Hygiënecode voor Zorginstellingen en Defensie geldt. Om te bepalen welke Hygiënecode geldt, verduidelijken we eerst de definitie van woonvormen zoals de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen deze nu omschrijft :

  • Een kleine groep bewoners die (naar behoefte) zorg en ondersteuning krijgt van een team medewerkers.
  • De woonruimte herkenbaar is als ‘huis’. Een ‘huis’ heeft een eigen ingang voor de hele groep, men moet ingeschreven staan op dit adres en er moet sprake zijn van gezamenlijke ruimten.
  • Er wordt een ‘gewoon’ huishouden gevoerd door activiteiten ‘samen’ te doen zoals samen eten, boodschappen doen, te koken of mee te helpen, af te wassen, of te bestellen en eten op te warmen. 
  • De bewoners richten zelf het dagelijkse leven in, zo bepalen zij zelf wanneer ze opstaan, eten en naar bed gaan. Er moet sprake zijn van een bepaalde mate van zelfredzaamheid, zoals het zelf kunnen aankleden.
  • Door recente ontwikkelingen en maatregelen in de gezondheidszorg worden bewoners in woonvormen meer zorgbehoevend en de mate van zelfredzaamheid minder. Hierdoor kan vooral de laatste stelling voor veel woonvormen gevolgen hebben. Als sprake is van een hoge mate van zorgbehoevendheid mag geen gebruik (meer) worden gemaakt van de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen maar wordt de woonvorm gezien als een zorginstelling en valt de woonvorm al snel onder de Hygiënecode Zorginstellingen en Defensie.

Consequenties toepassing andere Hygiënecode
In de Hygiënecode voor woonvormen waren kennis en het toepassen van de processen belangrijker dan het registreren. De Hygiënecode Zorginstellingen en Defensie schrijft een andere werkwijze voor. Er moeten meer controles plaatsvinden op de uitvoering van de voedingsverzorging en verplichte wekelijkse registraties worden bijgehouden. Daarnaast is het hebben van een naslagwerk op de afdeling met alle belangrijke afspraken en procedures een pre om snel inzage te hebben in de regels omtrent voedingsverzorging. 

Neem voor meer informatie of een toelichting contact op met Menu Surplus.

 


 

Publicatiedatum: 20 mei 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Comfort, Surplus Wonen, Surplus Groep

Nieuws bij locatie(s):Keurmerk