Alledaagse kracht van welzijn

De samenwerking met Avans Hogeschool, lectoraat jeugd, Gezin en Samenleving en Surplus Welzijn met als titel 'De alledaagse kracht van welzijn' is officieel van start gegaan. Onlangs zijn professionals van Surplus Welzijn, docentonderzoekers en studenten van Avans voor het eerst bij elkaar geweest om van gedachten te wisselen hoe we als welzijnsprofessionals de goede praktijken in het sociale werk zichtbaar en overdraagbaar kunnen maken.

Goodpractise
Volgens de methodiek kenniswerkplaats hebben we met elkaar de goodpractise besproken van onze jeugd-, maatschappelijk- en gezinswerkers van Surplus. Vanuit deze voorbeelden zijn we gaan kijken wat de rol en werkwijze is van de professional. Wat werkt in de praktijk en op welke manier legt hij/zij de verbinding met de ‘alledaagse’ krachten van het gezin.

Preventief en laagdrempelig ingrijpen
Het viel op dat er veel goede oplossingen gevonden worden door preventief en laagdrempelig ingrijpen van de welzijnsprofessional. Hierdoor voorkomen we dure zorg. Ook viel op dat veel werkers de kracht van het oplossingsgericht werken benutten: Mensen/cliënten hebben zelf de sleutel tot oplossingen in handen. We kwamen erachter dat we tot duurzame oplossingen komen indien we de kracht van de omgeving nog beter gebruiken.

Zo doe ik het nu eenmaal
Een andere conclusie was dat we onvoldoende geleerd hebben om onze professionaliteit te benoemen. We zijn, zoals dat in jargon heet, vaak ‘onbewust bekwaam’. We doen de goede dingen, gaan uit van de vraag en de mogelijkheden van de cliënt, zoeken de samenwerking en zijn creatief in het vinden van oplossingen, maar we weten deze niet goed te benoemen. We merkten dat dit onze blinde vlek is, het vanzelfsprekende: ‘Zo doe ik het nu eenmaal’.

Hulp
Toch is het voor ons werk van groot belang om er woorden aan te geven en de effecten van het welzijnswerk op de ontwikkeling van jeugd en gezinnen zichtbaar en het liefst ook meetbaar te maken. Hierbij gaat het lectoraat ons helpen via onderzoek, kennisdeling en de inzet van studenten en docenten in de praktijk van alledag.

Ondertekening samenwerking
Na afloop van deze bijeenkomst hebben Ellen Korse (regiomanager Surplus Welzijn West) en Tonnie Huibers (directeur Academie Sociale Studies van Avans Hogeschool)  hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst.

Het was een inspirerende ochtend die zeker een vervolg krijgt. We houden je op de hoogte.

                 

Publicatiedatum: 9 dec 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Groep