Symposium over verbinden in de wijk

Op 31 oktober, van 15.00 tot 19.00 uur, organiseert Thuiszorg DAT samen met de Regionale Kruisvereniging West-Brabant, Surplus en tanteLouise-Vivensis een symposium over ontwikkelingen in de ouderenzorg en de belangrijke rol van de wijkzusters daarin. Dit symposium, voor bestuurders en professionals in zorg en welzijn, vindt plaats van 15.00-19.00 uur in het gemeentehuis Halderberge.

De wijkzuster is een belangrijke verbindende factor in de wijk. Zij komt soms binnen waar de deur voor anderen gesloten blijft. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de wijkzuster de overheid besparingen oplevert en, nog belangrijker, dat klanten tevreden zijn en de sociale cohesie in de wijk toeneemt. De wijkzuster verbindt!

Vertrouwd concept in een nieuw jasje
Wie kent niet de wijkzuster van vroeger, die op haar Solex rondreed in de wijk? Ze was de oren en ogen van de buurt en kende iedereen. De wijkzuster is terug! Een vertrouwd concept in een nieuw jasje. Ze kijkt met een helikopterblik verder dan alleen de zorgvraag en betrekt de omgeving. De klant heeft altijd de regie. Om te bepalen of een organisatie echt vraaggestuurd werkt, ontwikkelde CIIO, in opdracht van de Regionale Kruisvereniging, het Keurmerk Cliëntgestuurde Wijkzuster. Het keurmerk maakt duidelijk dat een organisatie vraaggestuurd en onafhankelijk werkt. De wijkzuster is een initiatief van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. De Algemene Thuiszorg (DAT), Surplus en tanteLouise-Vivensis voeren dit initiatief uit.

Ontwikkelingen in de ouderenzorg
Tijdens het symposium belichten verschillende inleiders de ontwikkelingen in de ouderenzorg. Brigitte van Haaften, gedeputeerde Jeugd, Cultuur en Samenleving Noord-Brabant, professor Jos Schols, hoogleraar Ouderengeneeskunde Universiteit Maastricht, professor dr. Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter NSOB, hoogleraar bestuurskunde Universiteit van Tilburg, lid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, vertellen hoe zij tegen het onderwerp aankijken.

Professionals uit de praktijk
Naast de plenaire inleidingen kunnen de deelnemers een keuze maken uit vier inspirerende workshops. De workshops worden begeleid door professionals uit de praktijk en zijn verdeeld naar de volgende thema’s:
• Verbinden maar niet gebonden
• Joop zoekt ondersteuning, wie biedt?
• Mantelzorger en vrijwilligers; verbonden en vrijwillig
• De wijkzuster als intermediair voor leefbaarheid

Cecile Dierick, projectleider Wijkzuster, c.dierick@surplusgroep.nl

Publicatiedatum: 24 okt 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Groep