€ 28.000,- voor Ontmoetingsfestival

Vrijwilligers willen iets doen voor ouderen. En jongeren vinden het leuk om kennis te maken met ouderen. Woonzorgcentra merken dat het moeilijker wordt om leuke dingen te vanwege hoge werkdruk en bezuinigingen. Dit gaat ten koste van het welbevinden van mensen. Daarnaast is het niet gemakkelijk om voldoende vrijwilligers te vinden.

Ongeveer anderhalf jaar geleden liep ik als vrijwilliger één avond mee met een aantal brakkenvrijwilligers voor Huize Lucia. Het was avondvierdaagse en voor een aantal oudjes was geen begeleiding beschikbaar. Vrijwilligers van het Brakkenfestival hadden zich opgegeven en liepen mee achter een rolstoel. Na de avondvierdaagse genoten we samen van een ijsje en kopje koffie en kletsen wat na.

Workshop
Een tijdje later werden vrijwilligers gevraagd om een schilderworkshop te geven voor een  opening van een verzorgingshuis. Grootouders gingen samen met hun kleinkinderen aan de slag. De resultaten en het plezier was bijzonder. Ook dit was een zeer geslaagde activiteit.

Ontmoetingsfestival
Een reden om de handen in elkaar te slaan. Marian Mathijssen en ik hebben het plan Ontmoetingsfestival ontwikkeld. Dit plan houdt in dat we jonge vrijwilligers in contact gaan brengen met kwetsbare ouderen. De jongeren gaan in overleg met ouderen en de activiteiten organiseren. Alles vanuit de wens van de ouderen. Dit kan individueel zijn zoals een avondje naar een NAC-wedstrijd, voorlezen of een wandeling naar de markt of bibliotheek, maar ook een groepsgerichte activiteit zoals creatieve middagen, organiseren van kaartmiddag of oude ambachten.

Subsidie
Voor het plan Ontmoetingsfestival hebben we subsidie aangevraagd bij het VSB-fonds. Het VSB-fonds is enthousiast over ons Ontmoetingsfestivalidee en over de enorme groep vrijwilligers (300) die bij het Brakkenfestival actief zijn, waarvan 100 onder de 24 jaar. Maar ook bijzonder is het grote aantal vrijwilligers met een beperking. Bij het Brakken zijn ongeveer 60 vrijwilligers met een beperking actief. Ook is het VSB-fonds onder de indruk van het grote aantal sponsoren en maatschappelijke organisaties die het Brakkenfestival ondersteunen en actief meewerken.

VSB-fonds
Het VSB-fonds  stelt  een bedrag van € 28.000,-  beschikbaar om dit nieuwe project te gaan uitvoeren.

                            

Door Marlies van Ginneken, medewerker kwaliteit en innovatie

Publicatiedatum: 4 jul 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Welzijn, Surplus Zorg, Surplus Groep